Vi bygger attefallshus i Täby

Ett attefallshus kan vara ett garage, ett växthus eller en gäststuga. Det kan också vara en permanentbostad för uthyrning.

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vi anpassar attefallshuset efter dina behov
Vi är kompetenta hantverkare med erfarenhet
Du är i trygga händer om du väljer oss
Vi använder våra egna verktyg i arbetet

Med tanke på hur mångsidigt ett attefallshus är förvånar det inte att det blivit mycket populärt att bygga attefallshus i Täby.

Boverkets regler gör att du får bygga ett attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter på en tomt som är bebyggd med ett en- eller tvåbostadshus. Du får dessutom bygga en friggebod, med en byggnadsarea på maximalt 15 kvadratmeter, på tomten. 

Om du behöver mer än en byggnad, eller om din tomt är mycket kuperad, gör reglerna för attefallshus det också möjligt att bygga flera hus, förutsatt att den sammanlagda byggnadsarean inte överstiger 25 kvadratmeter. 

Attefallshus som komplementbostad i Täby

Om du vill bygga ett attefallshus på din tomt i Täby, och attefallshuset ska användas som komplementbostad, är det viktigt att byggnaden uppfyller de krav som Boverket ställer på bostäder. Du kan alltså inte bygga ett attefallshus med enklare standard, om syftet exempelvis är att hyra ut huset. Det ska finnas möjlighet för den som bor i huset att laga mat och sköta sina hygien, och det ska finnas förvaringsmöjligheter. Av denna anledning rekommenderar vi att du konsulterar oss tidigt i processen, så att vi kan hjälpa dig att designa ett hus som motsvarar de krav som ställs på hus för permanentboende. 

Boverkets krav innebär bl.a. att attefallshuset ska tillgänglighetsanpassas, så att det kan användas av en person med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vi kan hjälpa dig med denna tillgänglighetsanpassning när du planerar ett attefallshus som ska användas som permanentbostad. Med smart planering kan ett hem med alla moderna bekvämligheter rymmas, utan att byggnadsarean överstiger 25 kvadratmeter.

Regler för attefallshus

Reglerna för attefallshus kan se olika ut i olika kommuner. Framför allt kan det finnas områden där det krävs bygglov för att uppföra ett attefallshus. Därför är det bäst att kontakta byggnadsnämnden i Täby innan du sätter igång med ditt projekt. Det är också till byggnadsnämnden du ska göra bygganmälan när du vill bygga ett attefallshus. Det är inte tillåtet att bygga attefallshus i områden som är av intresse för totalförsvaret, vid flygplatser eller vid övnings- och skjutfält. Det kan också finnas regler om hur nära allmän väg eller järnväg ett attefallshus får byggas. Byggnadsnämnden kan svara på dina frågor om reglerna för attefallshus i Täby.

Observera att du inte kan påbörja bygget förrän du har fått ett startbesked från kommunen. När arbetet är klart ska kommunen lämna ett slutbesked, och sedan kan du ta ditt attefallshus i Täby i bruk.

Det står dig i allmänhet fritt hur du vill utforma ditt attefallshus, förutsatt att du håller dig till de regler som finns beträffande nockhöjd, byggnadsarea m.m. Det är också viktigt att ta hänsyn till detaljplanen. Om den säger att utökad lovplikt gäller för friggebodar, gäller samma plikt för bygge av attefallshus.

Kostnaden för att bygga ett attefallshus varierar från en kommun till en annan. För att veta vad det kostar att uppföra ett attefallshus i Täby bör du kontakta kommunens byggnadsnämnd.