De vanligaste frågorna om attefallshus

Hur stort är ett attefallshus?

Ett attefallshus har en byggnadsarea på maximalt 25 kvadratmeter.

Hur högt får ett attefallshus vara?

Ett attefallshus får ha en maximal nockhöjd på fyra meter. Höjden upp till nock beräknas från medelmarknivå.

Vad kostar ett attefallshus?

Kostnaden för ett attefallshus beror helt och hållet på materialvalet, hur mycket du gör själv, samt var du bygger huset. Förutom material- och arbetskostnad ska du också betala avgift för start- och slutbesked till din kommun.

Räknas ett växthus som attefallshus?

Ja, ett växthus är en komplementbyggnad, och alla typer av komplementbyggnader räknas som attefallshus.

Vad är skillnaden på en friggebod och ett attefallshus?

Ett attefallshus är större än en friggebod, som kan ha en byggnadsarea på maximalt 15 kvadratmeter. Attefallshuset får inredas till självständig bostad, alltså som fritids- eller permanentbostad. 

Är ett attefallshus en komplementbyggnad?

Ett attefallshus kan vara en komplementbyggnad eller en komplementbostad.

När infördes attefallshus?

Sedan 2 juli 2014 är det möjligt att bygga ett attefallshus på sin tomt.

Vem får bygga attefallshus?

Den som äger en tomt som är bebyggd med ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett attefallshus på tomten. Det finns dock vissa undantag från regeln. Exempelvis får attefallshus inte byggas i områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det är heller inte tillåtet att bygga attefallshus i strandskyddsområde.

Hur många attefallshus får jag bygga på min tomt?

I teorin finns det ingen begränsning rörande hur många attefallshus du får bygga. Dock gäller att den totala byggnadsarean inte ska överstiga 25 kvadratmeter. 

Hur nära en väg får jag bygga ett attefallshus?

Hur nära allmän väg ett attefallshus får byggas varierar från kommun till kommun. 

Hur nära tomtgränsen får jag bygga ett attefallshus?

Ett attefallshus får inte byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen ger sitt godkännande.

Hur nära huvudbyggnaden får jag bygga ett attefallshus?

Ett attefallshus får inte placeras så nära en annan byggnad att det inte går att underhålla denna.

Var får jag bygga attefallshus?

Enligt reglerna ska attefallshus och/eller friggebod ligga i bostadshusets närhet. Den exakta bedömningen av vad som kan anses ligga i bostadens närhet är upp till kommunens statsbyggnadskontor att göra.

Kan ett attefallshus ha källare?

Ja, ett attefallshus kan ha källare.